Múzeum kultúry Chorvátov na Slovensku Bratislava

V roku 1996 vzniklo na pôde SNM-Historického múzea Dokumentačné centrum chorvátskej kultúry ako pracovisko zamerané na históriu a kultúru chorvátskej národnostnej menšiny na Slovensku. Od svojho počiatku smerovalo k postaveniu samostatného špecializovaného národnostného múzea s celoštátnou pôsobnosťou, pôsobiaceho v sieti Slovenského národného múzea podobne ako ostatné minoritné múzeá.

Tento proces sa uskutočnil v roku 2006. Pracovisko sa presťahovalo do novej budovy, postavenej na tieto účely na Istrijskej ulici v Devínskej Novej Vsi. Múzeum je dokumentačným, vedeckovýskumným, a metodickým múzejným pracoviskom zameraným na dejiny a kultúru Chorvátov na Slovensku od ich príchodu na územie dnešného Slovenska až po súčasnosť. Múzeum zhromažďuje, ochraňuje, odborne spracováva a prezentuje hmotné doklady súvisiace s jeho profiláciou.

Dejiny a kultúra Chorvátov na Slovensku /* History and Culture of Croatians in Slovakia
Na poschodí múzea sa nachádza výstavný priestor so stálou expozíciou o dejinách a kultúre Chorvátov na Slovensku. Návštevník expozície má možnosť oboznámiť sa s exponátmi materiálnej a duchovnej kultúry, kultúrneho dedičstva a kultúrnych tradícií Chorvátov, ktorí prišli na územie dnešného Slovenska v priebehu 16. storočia. Jednotlivé prezentácie sú doplnené textom v slovenčine, chorvátčine a angličtine. Súčasťou expozície je aj multimediálna prezentácia, ktorú si môžu návštevníci samostatne prezerať na počítači.
Chorváti na Slovensku
Na prízemí múzea je stála výstavka o živote Chorvátov na Slovensku, o práci chorvátskych kultúrnych spolkov v jednotlivých obciach s chorvátskou menšinou, o pôsobení jednotlivých folklórnych súborov, ktorých hlavným cieľom je zachovanie živej chorvátskej kultúry – kultúrneho dedičstva predkov. Výstava dokumentuje pôsobenie Chorvátskeho kultúrneho zväzu na Slovensku od jeho vzniku v roku 1990 po súčasnosť.
4000 rokov osídlenia Devínskej Novej Vsi
Výstava venovaná neobvyklej histórii chotára Devínskej Novej Vsi, v ktorom je množstvo sídlisk i pohrebísk, hradiská i kaštieľ a doklad o tom, že viedla ním stará obchodná „Jantárová cesta“ spájajúca Balt s Orientom. Naznačuje vývoj osídlenia a upozorňuje na dodnes zachované historické pamiatky.


Kontaktné údaje:

Tel: +421 2 204 931 01
Tel: +421 915 807 494
Fax: +421 915 807 494
snm.mkchs@gmail.com
www.snm.sk
 

Adresa:

Istrijská 68
Bratislava - Devínska Nová Ves

Zaradenie

Múzeá


GPS súradnice

48.212119 16.973612« Späť
Košicemax. 6°Cmin. -1°C
Bratislavamax. 10°Cmin. 1°C
Žilinamax. 4°Cmin. -2°C
Banská Bystricamax. 3°Cmin. -2°C