Múzeum Milana Rastislava Štefánika Košariská

Toto múzeum je súčasťou SNM - Múzea Slovenských národných rád. Bolo otvorené v roku 1990 v rodnom dome M. R. Štefánika (nar. 21.júl 1880) - v bývalej evanjelickej fare. Ide o memoriálne múzeum, ktoré prostredníctvom svojej expozície podáva komplexný pohľad na Štefánikovu osobnosť. V šiestich miestnostiach sa múzejne dokumentuje jeho životná dráha, súkromie a Múzeum M.R. Štefánikazáľuby, no najmä jeho vojenská, diplomatická a politická činnosť.

Expozícia pripravená k 125. výročiu narodenia M.R.Štefánika (slávnostne otvorená 12.10.2005) má memoriálny charakter. Symbolicky nám sprítomňuje túto významnú osobnosť našich národných dejín prostredníctvom jeho zhmotneného, ale aj duchovného odkazu. Akoby nás chcela vrátiť do prostredia, v ktorom žil, do spoločnosti, v ktorej sa pohyboval, do dejinných udalostí, v ktorých zanechal hlbokú stopu. V jeho rodnom dome evanjelickej fare na Košariskách akoby prostredníctvom osobných, často až minucióznych memorábilii prenášala atmosféru „veľkého sveta“, v ktorom sa celý život pohybovala, ktorý jemu, chlapcovi z malej myjavskej dedinky bol blízky a stal sa mu druhým domovom. Skoro 200 osobných pamiatok od nábytkových častí, cez predmety dennej potreby, umelecké diela, torzá odevov – to všetko mu bolo blízke, to všetko dotváralo intimitu jeho parížskeho bytu, to všetko približuje jeho osudy od narodenia až po tragický skon. Pre súčasníkov sú nemými svedkami anabázy života a smrti človeka, ktorého najvýznamnejším činom bola spoluúčasť na zrode nového štátneho útvaru na troskách habsburskej monarchie. Ich pestrosť, rôznorodosť, svedči o jeho mnohopočetných záľubách, životných túžbach, približuje nám ho ako človeka s pozitívami, či negatívami, človeka, ktorý dokázal veľmi trpieť, ale aj milovať. Obdivovateľa krás sveta i nebeskej oblohy vzdávajúcej úctu životu, jeho radostiam i starostiam. Milovníka krásnych vecí, ktoré si doniesol z ciest po svete ( Tahity, Japonsko, Afrika, Nový Zéland), znalca umenia, krásnej literatúry, ale aj vedca – astronóma hĺbajúceho vo vesmíre, či študujúceho v množstve odbornej literatúry, ktorá sa zachovala v jeho knižnici.
Pochopiteľne, že nová expozícia nemôže vizualizovať všetky životné etapy. Nie sú k tomu možnosti, prostriedky a nakoniec ani priestor. V jej závere však bude mať možnosť siahnuť návštevník v novozriadenej študovni po digitalizovanej forme vstupných informácii. Dokumenty a fotografie o Štefánikovi z jednotlivých období života, písomné doklady, fotografická činnosť. Postupne by touto formou mali byť spracované a sprístupnené aj ostatné dostupné informácie.


Kontaktné údaje:

Tel: +421 34 624 26 26
kosariska@snm.sk
www.snm.sk
 

Adresa:

906 15 Košariská
Košariská

Zaradenie

Múzeá


GPS súradnice

48.670412 17.596652« Späť
Košicemax. 6°Cmin. -1°C
Bratislavamax. 10°Cmin. 1°C
Žilinamax. 4°Cmin. -2°C
Banská Bystricamax. 3°Cmin. -2°C