Poštové múzeum Banská Bystrica

Slovenská pošta, a.s. Poštové múzeum je jediné pracovisko muzeálneho typu na Slovensku, ktorého úlohou je zhromažďovať a ochraňovať doklady muzeálnej hodnoty, dokumentujúce históriu vývoja poštovníctva, dopravy správ a s nimi spojených odborov. Poštové múzeum Slovenskej pošty, a.s., je účelovým strediskom ústredia Slovenskej pošty, a.s., a organizačne je začlenené pod úsek generálneho riaditeľa.

Pošta a poštovníctvo v dejinách ľudskej komunikácie
Múzejné zbierky sú rozdelené do dvoch základných skupín:
 
1. Dejiny pošty, vrátane odboru telekomunikácií
 
Poštové štíty a tabule
V tejto zbierke sa nachádzajú exponáty z druhej polovice 19. storočia až po súčasnosť.
 - Smaltovaný plechový poštový štít označoval budovu Československého poštového a telegrafného úradu tesne po 1. svetovej vojne. Na svetlomodrom podklade je maľovaný znak vytvorený zo symbolov Čiech, Slovenska, Moravy a Sliezska doplnený nápisom a zelenou ratolesťou.
 Poštové schránky
Tvoria neveľký, ale zaujímavý fond. Sú v ňom sústredené rôzny druhy poštových schránok z obdobia posledných 120 rokov.
- Drevená poštová schránka truhlicového tvaru s odklápacím vrchnákom, v strede ktorého je umiestnený otvor na vhadzovanie listov. Steny schránky sú zvonku obité plechom. Používala sa v rokoch 1870 - 1890.
 - Plechová poštová schránka z obdobia I. ČSR má odklápací vrchnák a otvárala sa z prednej strany kľúčom. V medzivojnovej Československej republike mali poštové schránky modrú farbu.
 - Zberač listov s reliéfne zobrazenou poštovou trúbkou a svätoštefánskou kráľovskou korunou bol koncom 19. storočia umiestnený na budove hlavnej pošty v Bratislave. Ťažká mosadzná tabuľa má vpredu otvor na vhadzovanie listov, ktoré za stenou padali do vopred pripraveného vreca.
 
 Poštové pečiatky a pečatidlá
Obsahuje jednotlivé typy denných, úradných, služobných, príležitostných poštových pečiatok, pečiatky autopošty a vlakových pôšt.
Bežné nevyhnutné predmety poštovej prevádzky
K takýmto predmetom patria napríklad listové a balíkové váhy, poštové vrecia, a aj modernejšie prístroje a zariadenia – pečiatkovacie stroje a rôzne automaty.
Osobná výbava poštmajstrov, postiliónov a poštových doručovateľov
Nájdeme tu rovnošaty, doplnky odevov, čiapky, kabáty, doručovateľské brašne, poštové trúbky, mapy a obrazy.


Kontaktné údaje:

Tel: +421 48 433 95 07
Tel: +421 48 433 92 62
Fax: +421 48 433 92 62
muzeum@slposta.sk
Vanco.Martin@slposta.sk
www.posta.sk
 

Adresa:

Partizánska cesta č. 9
Banská Bystrica

Zaradenie

Múzeá


GPS súradnice

48.740144 19.161484« Späť
Košicemax. 27°Cmin. 15°C
Bratislavamax. 30°Cmin. 19°C
Žilinamax. 29°Cmin. 15°C
Banská Bystricamax. 27°Cmin. 16°C