Slovenské banské múzeum

Slovenské banské múzeum vzniklo v roku 1964 zlúčením Mestského múzea, založeného v roku 1900 a Štátneho banského múzea Dionýza Štúra, ktoré bolo zriadené v roku 1927. Od svojho vzniku buduje mineralogicko-ložiskové, banskotechnické, národopisné, umelecko-historické, archeologické a numizmatické zbierkové fondy a zbierky všeobecnej histórie. Je špecializovaným múzeom so zameraním na dokumentáciu dejín baníctva v Slovenskej republike. Má celoslovenský charakter a v rámci regiónu dokumentuje aj históriu Banskej Štiavnice a jej okolia.

Hlavnou budovou je Kammerhof, národná kultúrna pamiatka, najväčší stavebný komplex v meste, ktorého začiatky siahajú až do 13.-teho storočia. Je to bývalé sídlo komorských grófov a banského riaditeľstva.

Baníctvo na Slovensku
 Toto oddelenie sa nachádza v atraktívnych priestoroch Kammerhofu, budovy, ktorá bola do 16. storočia sídlom Banskej komory. V neskoršom období slúžila budova ako sídlo Hlavného komorskogrófskeho úradu, na čele s hlavným komorským grófom. Jednotlivé časti expozície podávajú komplexný pohľad na históriu baníctva na Slovensku, banícku vedu, techniku, vzdelávanie na Baníckej akadémii a knižnú kultúru v Banskej Štiavnici. Medzi najzaujímavejšie exponáty patria banské meračské zariadenia, funkčné modely vodočerpacích strojov, pôvodné slávnostné fáracie plášte z 18. storočia a banícke insígnie.
V  Kammerhofe sú od 5.5.2003 sprítupnené fragmenty oltára Dionýza Stanettiho!


Kontaktné údaje:

Tel: +421 45 694 94 22
Tel: +421 45 692 05 35
sbm@muzeumbs.sk
www.muzeumbs.sk
 

Adresa:

Kammerhofská 2
Banská Štiavnica

Zaradenie

Múzeá


GPS súradnice

48.458013 18.895926« Späť
Košicemax. 27°Cmin. 15°C
Bratislavamax. 30°Cmin. 19°C
Žilinamax. 29°Cmin. 15°C
Banská Bystricamax. 27°Cmin. 16°C