Slovenské múzeum ochrany prírody a jaskyniarstva Liptovský Mikuláš

Hlavná budova múzea sa nachádza na Školskej ulici č.4. Ide o bývalý jezuitský kláštor z polovice 18.-teho storočia, ktorý múzeum získalo v roku 1949. Súčasťou múzea je pracovisko v Košiciach, ktoré sa orientuje najmä na problematiku dokumentácie Slovenského krasu.

Expozícia Chránená príroda - pozostáva z troch častí Chránená fauna – predstavuje jednotlivé biotopy vrátane chránenej fauny, Sintre s ukážkami sintrovej výzdoby, Chránená flóra predstavuje históriu ochrany prírody na Slovensku, národné parky a chránené krajinné oblasti Slovenska so zdôraznením zaujímavosti života rastlín.
Expozícia Minerály - výskyt, využitie, ochrana je dôkazom uvedomenia si podstaty existencie človeka na základe prírodných dejov. Cez vznik vesmíru, Slnečnej sústavy a planéty Zem sú charakterizované základné typy hornín. Z viac ako 400 minerálov z našich a svetových lokalít si pozornosť zaslúži zlato z Itaky – Rusko, síra z Machówa – Poľsko či antimonit z Kremnice, polodrahokamy a drahokamy.
Expozícia Kras a jaskyne Slovenska sa člení na dve časti: Krasová krajina a Jaskyne a človek. Prvá časť je venovaná vzniku jaskýň, procesom krasovatenia a významným jaskyniam zaradeným do UNESCA, jaskynnej faune a flóre. Druhá časť charakterizuje využívanie jaskýň od praveku až po súčasnosť a je venovaná významným osobnostiam jaskyniarstva na Slovensku.
Adresa: Ul. 1. mája 38, Liptovský Mikuláš
Tel./Phone: +421 849 552 45 58

FAUNA BIOTOPOV SLOVENSKA
Nová expozícia je venovaná faune a jej rozmanitosti v rôznych biotopoch Slovenska, ktoré sú predstavené na paneloch. Vybrané biotopy spolu s ich najtypickejšími obyvateľmi sú v podobe diorám vyinštalované po obvode celej výstavnej miestnosti. Expozícia je tiež doplnená informáciami o systéme celej živočíšnej ríše a o kategóriách ohrozenosti živočíchov a spôsoboch ich ochrany.


Kontaktné údaje:

Tel: +421 44 552 20 61
Fax: 
smopaj@smopaj.sk
http://www.smopaj.sk
 

Adresa:

Školská 4
Liptovský Mikuláš

Zaradenie

Múzeá


GPS súradnice

49.082391 19.616741« Späť
Košicemax. 27°Cmin. 15°C
Bratislavamax. 30°Cmin. 19°C
Žilinamax. 29°Cmin. 15°C
Banská Bystricamax. 27°Cmin. 16°C