Komárno- pevnosť

Areál bývalej pevnosti sa nachádza na ľavom brehu Váhu kým celé mesto na pravom brehu. Renesančná protiturecká pevnosť, situovaná na strategicky dôležitom mieste pri sútoku Váhu a Dunaja, podnes symbol európskeho vojenského staviteľstva. Vznikla prestavbou a rozšírením starého stredovekého hradu.

Najrozsiahlejší pevnostný systém na Slovensku aj v celom Rakúsko-Uhorsku. Jeho výstavba začala v 16. storočí vybudovaním starej pevnosti na mieste zaniknutého hradu. V rokoch 1663-73 bola postavená nová pevnosť spojená so starou mostom cez priekopu. Zmodernizovaná bola v 19. storočí. Národná kultúrna pamiatka. V súčasnosti  sa uvažuje o jej zápise do svetového a kultúrneho dedičstva UNESCO.

Hlavná časť opevnenia obkolesuje veľkú časť územia mesta Komárna. Tri predsunuté opevnenia sa nachádzajú aj na pravom brehu Dunaja v Maďarsku.

Objekty NKP sa sčasti obnovujú a rekonštruujú. Sú charakteristickým, ojedinelým prvkom v obraze mesta. Podnes sa zachovala aj klasicistická vstupná Bratislavská brána z 1844, trojarkádová stavba s klenutými prejazdami.


Adresa:

Komárno- pevnosť
Komárno

Zaradenie

Hrady, zámky


GPS súradnice

47.753998 18.134539« Späť
Košicemax. 24°Cmin. 17°C
Bratislavamax. 31°Cmin. 22°C
Žilinamax. 25°Cmin. 16°C
Banská Bystricamax. 22°Cmin. 16°C