Kráľovský Chlmec

Zvyšky "hradu" sa nachádzajú na svahu kopca južne od mesta - poloha Kráľovský vŕšok. Obec Kráľovský Chlmec leží 4km od hranice s Maďarskom a 11km od hranice s Ukrajinou, v blízkosti CHKO Latorica.

Tunajší "hrad" vznikol veľmi neskoro, aj keď trhové miesto bolo doložené už v roku 1214. Podľa zachovaných častí usudzujeme (Slivka/Vallašek), že vznikol len na začiatku 16.storočia. Podľa záznamu v župnej monografii ho vlastnil Peter z Perína - vtedajší majiteľ Paričovho hradu v Trebišove. Objekt bol zbúraný v roku 1548 na rozkaz kráľa.

Objekt predstavuje šľachtické sídlo kaštieľovitého typu. V teréne nevidno stopy po výraznejšej fortifikácii, iba zvyšky dvojpodlažnej obytnej stavby obdĺžnikovitého pôdorysu. Nárožia stavby sú vybudované z veľkých tufitových kvádrov o rozmeroch 34-40 x 60-70 x 40cm.

Dodnes stoja zvyšky 180cm (160cm z JV) hrubého muriva objektu, ktorý bol delený priečkou hrubou 1m - zachoval sa 9m úsek tejto priečky. Na prvom poschodí sú v SV stene zachované dve okienka s polkruhovitým zaklenutím (z kameňa, vycvikované tehlami).


Adresa:

Kráľovský Chlmec
Kráľovský Chlmec

Zaradenie

Hrady, zámky


GPS súradnice

48.42496 21.978197« Späť
Košicemax. 24°Cmin. 17°C
Bratislavamax. 31°Cmin. 22°C
Žilinamax. 25°Cmin. 16°C
Banská Bystricamax. 22°Cmin. 16°C