Za poznaním

Zrúcaniny gotického hradu, ktorý bol postavený v druhej polovici 13. storočia a spustol v 18. storočí.
Nad rovnomennou dedinou sa nachádzajú kamenné ruiny stredovekého hradu, stojaceho na výraznom kužeľovitom kopci s vápencovým podložím, v nadmorskej výške 480 m n. m.
Zrúcaniny hradu postaveného v polovici 15. storočia. Rozšírený v 18. storočí.
Zrúcaniny strážnej veže postavenej pravdepodobne na základe kráľovskej iniciatívy v 13. storočí. Hrádok zanikol pri požiari pravdepodobne počas husitských vpádov na ...
Zrúcaniny hradu, ktorý bol postavený v 13. storočí, po roku 1528 bol zbúraný. V polovici 16. storočia bol znovu vybudovaný a zväčšený, v roku 1685 vyhorel a ostali z neho iba ...
Nepatrné ruiny hradu postaveného zrejme v 13. storočí (presný dátum vzniku nie je známy). Hrad mal strategickú strážnu funkciu a tvoril akúsi bránu do údolia Váhu. Z terasovitej ...
Zrúcaniny gotického hradu postaveného v 13. storočí a zbúraného v roku 1711.
Zrúcaniny gotického hradu, ktorý vznikol v 13.storočí, vyhorel v roku 1812.
Čiastočne rekonštruovaná zrúcanina hradu. Už v 12. storočí bol pravdepodobne na mieste hradného vrchu kamenný hrad alebo hrádok.
Zrúcaniny gotického hradu postaveného v 13. storočí, ktorý spustol v 19. storočí.
Zrúcaniny pomerne veľkého hradu, ktorý vznikol zrejme v druhej polovici 13. storočia. Hrad spolu so sieťou ďalších pohraničných hradov chránil cesty prechádzajúce cez Karpaty na ...
Hrad prvýkrát spomínaný vo Fuldských análoch 864, jeho lokalita však bola osídlená od praveku.
Zrúcaniny gotického hradu postaveného v 13. storočí. Vyhorel v roku 1709.
Zrúcaniny gotického hradu postaveného v 13. storočí na ochranu cesty do stredoslovenskej banskej oblasti


( 110 výsledkov Položiek na stránku: 6 | 9 | 15 | 30 )


Kategória
KrajKošicemax. 26°Cmin. 15°C
Bratislavamax. 31°Cmin. 18°C
Žilinamax. 29°Cmin. 14°C
Banská Bystricamax. 28°Cmin. 15°C