Zimné aktivity

V súčasnosti dokumentuje historické, prírodné a spoločenské pomery regiónu Horného Šariša. Spravuje vyše 700 tisíc zbierkových predmetov z rôznych ...
Múzeum bolo zriadené v roku 1988 v mieste s bohatou sklárskou tradíciou, ale aj so súčasnou výrobou skla. Je umiestnené v renovovanom sídle ...
Múzeum bolo založené mešťanmi v roku 1889. Kontinuálne je najstaršou kultúrnou inštitúciou v meste. Prvá múzejná expozícia bola sprístupnená v ...
Slovenské národné múzeum (SNM) je najväčšou múzejnou inštitúciou a rozsahom spravovaného majetku aj najväčšou kultúrnou inštitúciou v ...
Expozícia je rozdelená chronologicky do deviatich častí. Na prízemí okrem Národnej dvorany je prezentovaná staršia slovenská literatúra od Veľkej ...
Slovenské technické múzeum v Košiciach ako jediné svojho druhu na Slovensku cieľavedome zhromažďuje, hodnotí, vedecky a kultúrno-výchovne ...
Hlavná budova múzea sa nachádza na Školskej ulici č.4. Ide o bývalý jezuitský kláštor z polovice 18.-teho storočia, ...
Vznik trenčianskeho múzea súvisel úzko so založením Prírodovedného spolku župy Trenčianskej v roku 1877. Zlúčením s Muzeálnou spoločnosťou v roku ...
Múzeum zriadila obec v kultúrnom dome. V súčasnosti sú k videniu expozície o histórii obce, Čajakovciach a SNP s trojrozmernými predmetmi z druhej ...
Od 1.1.1978 patrí múzeum pod správu štátneho podniku Agrokomplex - Výstavníctvo Nitra. Zo Samovej ulice sa múzeum presťahovalo na Dlhú ulicu č. ...
Od roku 1987 sa využíva pre potreby múzea aj Dóboovský kaštieľ, v ktorom sa organizujú rôznorodé výstavy. Tento kaštieľ dal postaviť v roku 1571 na dolnom ...
Spišské múzeum vzniklo v roku 1884 z iniciatívy Spišského dejinného spolku, ktorý sa zaoberal aj akvizíciou historických predmetov. Od svojho vzniku sa ...
Slovenské banské múzeum vzniklo v roku 1964 zlúčením Mestského múzea, založeného v roku 1900 a Štátneho banského múzea Dionýza Štúra, ktoré bolo zriadené ...
Prvá komplexná prírodovedná expozíicia prezentujúca exponáty fauny a flóry severozápadného Slovenska.
Slovenská pošta, a.s. Poštové múzeum je jediné pracovisko muzeálneho typu na Slovensku, ktorého úlohou je zhromažďovať a ochraňovať doklady muzeálnej ...


( 1284 výsledkov Položiek na stránku: 6 | 9 | 15 | 30 )


Kategória
KrajKošicemax. 28°Cmin. 15°C
Bratislavamax. 30°Cmin. 17°C
Žilinamax. 24°Cmin. 13°C
Banská Bystricamax. 29°Cmin. 14°C