Zimné aktivity

Múzeum bolo založené mešťanmi v roku 1889. Kontinuálne je najstaršou kultúrnou inštitúciou v meste. Prvá múzejná expozícia bola sprístupnená v ...
Slovenské národné múzeum (SNM) je najväčšou múzejnou inštitúciou a rozsahom spravovaného majetku aj najväčšou kultúrnou inštitúciou v ...
Od roku 1987 sa využíva pre potreby múzea aj Dóboovský kaštieľ, v ktorom sa organizujú rôznorodé výstavy. Tento kaštieľ dal postaviť v roku 1571 na dolnom ...
Hlavná budova múzea sa nachádza na Školskej ulici č.4. Ide o bývalý jezuitský kláštor z polovice 18.-teho storočia, ...
Od 1.1.1978 patrí múzeum pod správu štátneho podniku Agrokomplex - Výstavníctvo Nitra. Zo Samovej ulice sa múzeum presťahovalo na Dlhú ulicu č. ...
Expozícia je rozdelená chronologicky do deviatich častí. Na prízemí okrem Národnej dvorany je prezentovaná staršia slovenská literatúra od Veľkej ...
Vznik trenčianskeho múzea súvisel úzko so založením Prírodovedného spolku župy Trenčianskej v roku 1877. Zlúčením s Muzeálnou spoločnosťou v roku ...
Múzeum zriadila obec v kultúrnom dome. V súčasnosti sú k videniu expozície o histórii obce, Čajakovciach a SNP s trojrozmernými predmetmi z druhej ...
Slovenské technické múzeum v Košiciach ako jediné svojho druhu na Slovensku cieľavedome zhromažďuje, hodnotí, vedecky a kultúrno-výchovne ...
Múzeum bolo zriadené v roku 1988 v mieste s bohatou sklárskou tradíciou, ale aj so súčasnou výrobou skla. Je umiestnené v renovovanom sídle ...
V súčasnosti dokumentuje historické, prírodné a spoločenské pomery regiónu Horného Šariša. Spravuje vyše 700 tisíc zbierkových predmetov z rôznych ...
Slovenská pošta, a.s. Poštové múzeum je jediné pracovisko muzeálneho typu na Slovensku, ktorého úlohou je zhromažďovať a ochraňovať doklady muzeálnej ...
Spišské múzeum vzniklo v roku 1884 z iniciatívy Spišského dejinného spolku, ktorý sa zaoberal aj akvizíciou historických predmetov. Od svojho vzniku sa ...
Prvá komplexná prírodovedná expozíicia prezentujúca exponáty fauny a flóry severozápadného Slovenska.
Slovenské banské múzeum vzniklo v roku 1964 zlúčením Mestského múzea, založeného v roku 1900 a Štátneho banského múzea Dionýza Štúra, ktoré bolo zriadené ...


( 1284 výsledkov Položiek na stránku: 6 | 9 | 15 | 30 )


Kategória
KrajKošicemax. 5°Cmin. -1°C
Bratislavamax. 9°Cmin. 1°C
Žilinamax. 4°Cmin. -3°C
Banská Bystricamax. 3°Cmin. -3°C